Με θέμα το πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν έως τις 14 Οκτωβρίου. 

Ενόψει της γενικής συνέλευσης που θα γίνει στις 16/6 θα περάσει στο καταστατικό ότι η θητεία του Προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης  και  όλων  των λοιπών  Οργάνων της  Ε.Π.Ο.,

πλην των Δικαστικών Οργάνων, που εκλέχθηκαν κατά τις αρχαιρεσίες της 18ης  Αυγούστου 2017,  λήγει την 14η  Οκτωβρίου 2020, καθότι αποτελεί συνέχεια της θητείας της Επιτροπής Εξομάλυνσης της Ε.Π.Ο  που διορίστηκε από την FIFA  στις 14 Οκτωβρίου 2016.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Προέδρου και των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και των μελών των  λοιπών ως άνω οργάνων, οφείλουν να πραγματοποιηθούν εντός των τελευταίων τεσσάρων μηνών, προ της κατά τα άνω λήξεως της θητείας των.

Επομένως με βάση τα παραπάνω οι εκλογές μπορούν να γίνουν από αρχές Ιουλίου έως 14 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΕΠΟ: Έως τις 14 Οκτωβρίου οι εκλογές