«Κινούµενη άµµο» θυµίζουν πλέον οι σχέσεις των δύο κοµµάτων που συγκροτούν τον κυβερνητικό συνασπισµό, σε αντίθεση µε τα προηγούµενα χρόνια.

Στη βάση της όλης εξέλιξης βρίσκεται η αναγκαιότητα που προκύπτει για την κύρωση της Συµφωνίας των Πρεσπών από το παρόν Κοινοβούλιο για τα Σκόπια ύστερα από τη δηµοσίως και απολύτως επίσηµη θέση που εξέφρασε και από το βήµα της ∆ΕΘ ο πρόεδρος της Ν.∆., Κ. Μητσοτάκης. Οτι, δηλαδή, η αξιωµατική αντιπολίτευση τόσο πριν από τις εκλογές όσο και µετά από αυτές δεν θα υπερψηφίσει τη συµφωνία.

Με δεδοµένη την αρνητική θέση των ΑΝ.ΕΛ. και προσωπικά του κ. Καµµένου, ο ΣΥΡΙΖΑ -όχι πλέον στην «αριστερή τάση», αλλά και σε επίπεδο ηγετικής οµάδας- έχει εισέλθει στη διαδικασία να συγκροτήσει πλειοψηφία βουλευτών υπέρ του «ναι» µε τη σηµερινή σύνθεση του Κοινοβουλίου. Ακόµη και αν αυτό προϋποθέτει τη διάλυση και τελική «απορρύθµιση» του κυβερνητικού εταίρου, των ΑΝ.ΕΛ.

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Την ίδια στιγµή και ενώ ο πρωθυπουργός των Σκοπίων δεν κουραζόταν να µιλά για «µακεδονική ταυτότητα» και γλώσσα στο πλαίσιο της καµπάνιας υπέρ του «ναι» στη γειτονική χώρα, διαρροές από το «σύστηµα Μαξίµου», αλλά και κάποιες προσεγγίσεις από βουλευτές των ΑΝ.ΕΛ. προδίκαζαν ότι, αν χρειασθεί, θα υπάρξει πλειοψηφία στην παρούσα Βουλή, παρά την άποψη Καµµένου.

Πηγή: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ