Τον Ιανουάριο του 2019 θα υπογραφεί το πρωτόκολλο για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, πράγμα που σημαίνει ότι η πΓΔΜ θα αρχίσει να συμμετέχει στις δομές του ΝΑΤΟ – αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Συμμαχία αρχίζουν το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση σήμερα, όπως αναφέρει το onalert.

Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου για την ένταξη, η κυβέρνηση ενημερώνει ότι η επικύρωση και στα 29 κοινοβούλια των κρατών μελών του ΝΑΤΟ αρχίζει σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες τους. Η κύρωση απαιτεί χρόνο – περίπου ένα χρόνο, μετά την οποία η πΓΔΜ θα γίνει πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια των ενταξιακών συνομιλιών, η ΠΓΔΜ θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι αποδέχεται πλήρως τις διατάξεις της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ και όλα τα πολιτικά και νομικά πρότυπα της Συμμαχίας και επίσης να επιβεβαιώσει και να δεχθεί τη διαδικασία αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ και τη σύνδεση με τη στρατιωτική δομές.

Επιπλέον, ένα από τα καθήκοντα θα είναι η εκπόνηση ενός προγράμματος για τη συνέχιση των εγχώριων μεταρρυθμίσεων, όπως οι μεταρρυθμίσεις του κράτους δικαίου, η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ασφάλειας και των πληροφοριών, καθώς και η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου της Οχρίδας και την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας με την Ελλάδα.