Προθεσμία 9 ημερών δόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να δηλωθούν οι επαγγελματικοί λογαριασμοί.

Εάν δεν γίνει δήλωση μέχρι τις δώδεκα Δεκεμβρίου, θα υπάρξουν πρόστιμα των 100 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που δεν συνταχθεί καθόλου δήλωση από κάποιον επαγγελματία τα πρόστιμα θα αγγίξουν το ποσό των 1.000 ευρώ.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει στα μέλη του πως λήγει στις 12/12/2018 η προθεσμία να δηλώσουν ηλεκτρονικά τον η τους επαγγελματικούς λογαριασμούς τους στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που πράττονται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Οι δικαιούχοι πληρωμής έχουν την δυνατότητα  να διαγράφουν κάποιον Επαγγελματικό Λογαριασμό ή να προβαίνουν σε προσθήκη Επαγγελματικού λογαριασμού, σε περίπτωση τροποποίησης. Οι μεταβολές που γίνονται στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή.

Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους Υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους Χιλίων (1000,00) ευρώ. Για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.